Skip to main content

EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” . Letterlijk vertaald betekent dit: ”door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken”.

Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Prikkels zoals beelden , geuren, geluiden die aan de ingrijpende gebeurtenis doen denken, kunnen deze herinnering telkens weer activeren.

Effect van EMDR

Tijdens een EMDR –sessie ontstaan er meestal nieuwe inzichten waardoor er op een heel andere wijze naar de oorspronkelijke traumatische gebeurtenis wordt gekeken. . Hierdoor wordt het makkelijker om aan de oude ervaring terug te denken zonder weer in de “oude” emotie terug te vallen. EMDR zal ervoor zorgen dat de spanning, de psychische lading, die gekoppeld is aan een nare ervaring vermindert en vaak zelfs helemaal verdwijnt!

Wilt u een afspraak?

Voor een afspraak kunt u via 072 – 511 84 74 bellen.